More than business!
SERVICII DE CONSULTANTA IN DOMENIUL ACHIZITIILOR PUBLICE
Societatea noastra ofera servicii complete de consultanta manageriala specializata in domeniul achizitiilor publice, reprezentând astfel un posibil ajutor pertinent si profesionist pentru participantii la viata economica si implicit la mediul de afaceri national si international.
In functie de necesitatile identificate si resursele existente, ne putem angaja, prin personalul specializat de care dispunem, pe baza de contracte de prestari servicii, la diferite forme de consultanta, asistenta tehnica si reprezentare a autoritatilor contractante in derularea procedurilor de achizitii publice.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoii dvs. de a asigura corecta aplicare a legislatiei specifice in domeniul achizitiilor publice vă punem la dispoziţie, in conditii economice avantajoase, următoarele servicii
 • Aplicarea corectă a legislaţiei în vigoare;
 • Notificarea modificărilor legislative din domeniul achiziţiilor publice şi prezentarea implicaţiilor acestora asupra activităţii curente;
 • Elaborarea strategiei de achiziţii publice;
 • Intocmirea programului anual al achizitiilor publice;
 • Analizarea criteriilor de calificare si selectie a ofertantilor si intocmirea notelor justificative aferente pentru stabilirea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice;
 • Principii in elaborarea cerintelor de selectie si elaborare a caietului de sarcini;
 • Indrumare şi asistenţă în utilizarea Sistemului Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) pentru publicarea anunţurilor si invitaţiilor de participare, anunţurilor de atribuire etc;
 • Redactarea raspunsurilor la solicitarile de clarificari formulate de potentialii ofertanti;
 • Intocmirea dosarului de licitatie publica;
 • Asistenta in derularea procedurilor de achizitie publica la termenele si in conditiile stabilite;
 • Participare în comisia de evaluare în calitate de expert extern cooptat;
 • Elaborarea proceselor verbale de deschidere a ofertelor;
 • Analizarea si evaluarea din punct de vedere al eligibilitatii a ofertelor depuse;
 • Redactarea solicitarilor de clarificari referitoare la ofertele depuse;
 • Elaborarea rapoartelor de analiza si a comunicarilor catre ofertanti;
 • Gesionarea eventualelor contestaţii formulate în procedura de atribuire a contractului;
 • Intocmirea documentatiilor de atribuire;
 • Asistenta in procesul de intocmire a contractului de achizitie publică;
 • Completarea şi pregătirea pentru arhivare a dosarului achiziţie publica;
 • Asistenţă în relaţia cu instituţiile statului cu competenţe în domeniul achiziţiilor publice.
In cazul in care considerati ca experienta specialistilor nostri in domeniul achizitiilor publice v-ar putea fi de folos in desfasurarea activitatii dumneavoastra, prin oricare dintre serviciile mai sus mentionate, va rugam sa ne contactati.